Karlheinz Weißmann

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Getingen

KONDILIS I PRISTUP JEDNOG NOVOG REALIZMA U POLITIČKOJ NAUCI

Politički spisi Panajotisa Kondilisa, u užem smislu, se ne smeju posmatrati izolovano od vremenskih okolnosti u kojima su nastali. U kratkoj fazi nakon raspada komunizma i pred izneverenim očekivanjem u vezi sa obećanjima zapadnog sistema, delovalo je zamislivo da će novi realizam u političkom mišljenju pridobiti pažnju. Kondilis je bez sumnje bio najvažniji predstavnik te tendencije. Doduše, argumentacija koju je razvio pokazuje sličnost, kojoj se retko ukazivala pažnja, sa onom drugih teoretičara – ovde Karl Oto Hondriha i Rolf Peter Ziferlea – koji su delili shvatanje da mora biti reči ne samo o tome da se razvije nova fenomenologija političkog, nego i da se zadobiju kriterijumi za održivu poziciju u „planetarnom“ dobu.

ç