Izaberi jezik:

Jovo R. Drobnjak

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

SRPSKI PLOVNI PUT DO MORA DUNAV – MORAVA – VARDAR – EGEJSKO MORE

Projekat o izgradnji kanala Dunav – Morava – Vardar – Egejsko more, sigurno je jedan od najboljih evropskih projekata i ima veliki kako saobraćajno-ekonomski, tako i strateški značaj. Njegova gradnja stvorila bi ogromne kooperantske potencijale našim preduzećima, a tek eksploatacija izgrađenog objekta bi dala multiplikativne efekte koji bi snažno uticali na rast BDP. Ovaj kanal je najveći ugrađeni rentni kapital koga Srbije ima i treba ga izgradnjom pretvoriti u efikasan profitni kapital. Kao što je i poznato, rentni kapital se ne iscrpljuje eksploatacijom (kao mineralne sirovine), već je postojan u eksploataciji i održiv sa protokom vremena.

PERIODIKA

JAVNA UPRAVA KAO OSNOVNI ČINILAC DRUŠTVENOG RAZVOJA

Od devedesetih godina prošlog veka pa naovamo, u našem društvu, desile su se nagle promene. Prema projektima svetske oligarhije, odnosno neokolonijalnih okupatora, promenjen je 2000. godine politički i ekonomski sistem u zemlji, a nosioci promena bili su domaći poslušnici, nedorasli vremenu i tadašnjim izazovima. Oni su i došli na vlast i proizveli nepotizam, korupciju i sve ostale društvene deformacije. Stalno se povećavao i broj zaposlenih u javnoj upravi, i to uglavnom sa nedovoljno obrazovanim i stručnim kadrovima. Tako je javna uprava bivala sve manje kreativna, a ostali delovi javnog sektora sve tromiji i neefikasniji. Predmet istraživanja biće sagledavanje kvantiteta i kvaliteta zaposlenih u javnoj upravi i ostatku javnog sektora Srbije, te utvrđivanje optimalnog broja zaposlenih i iznalaženje realnog modela prevođenja nepotrebno-zaposlenih u realni sektor. Značaj istraživanja ogleda se u utvrđivanju realnog stanja u javnoj upravi i ostalim delovima javnog sektora i indentifikovanje negativnih činilaca koji otupljuju kreativnost javne uprave i umanjuju efikasnost javnog sektora, a koji se negativno reflektuju na celokupno društvo. Cilj istraživanja ovog naučnog rada jeste: argumentovano ukazivanje na potrebu korenitih reformi, odnosno na neophodnost racionalizacije i optimalizacije javnog sektora, uz istovremeno povećavanje kreativnosti i kompetentnosti javne uprave i povećanje efikasnosti celokupnog javnog sektora. Naučni doprinos ovoga rada ogleda se u projektu novog ekonomskog modela prema kome treba prevesti 150.000 radnika iz javnog u realni sektor, čime se – nakon realizacije celokupnog projekta – obezbeđuje društvena korist u iznosu od 1,81 milijardi evra godišnje. Metode koje se koriste ovom istraživačkom radu su: metoda posmatranja, metoda analize, uporedna metoda, statistička metoda i razvojna metoda.

ç