Izaberi jezik:

Jovo Bajić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

PRAVOSLAVNI NARODI IZMEĐU RIMOKATOLICIZMA I GLOBALIZMA

Prikaz knjige: Зоран Милошевич, "Славянский вопрос" и православие. Балканы: вчера, сегодня... завтра?, ГОУ ВПО Череповецкий государственый университет, Череповец, 2007.

PERIODIKA

BRAĆA PO IMENU, KRVI I STRADANЈU

Prikaz knjige: Kiril Ševčenko, Lužičkosrpsko pitanje i Čehoslovačka 1945–1948. Šabac: Centar akademske reči, 2017, 328 str.

PERIODIKA

VATIKAN U OGLEDALU PRAVOSLAVLЈA

Prikaz zbornika: Nebeska geopolitika: Vatikan i međunarodni odnosi, (priredio Zoran Milošević), Centar akademske reči, Šabac i Međunarodna slovenska akademija, Moskva, 2016, str. 178

ç