Izaberi jezik:

Jovana Diković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Etnografski institut SANU, Beograd.

PERIODIKA

EVROSKEPTICIZAM - NEDOSTAJUĆA KARIKA POLITIČKOG ŽIVOTA SRBIJE

Jedna od dominantnih podela na srpskoj političkoj sceni jeste ona na „evroentuzijaste“ i „evroskeptike“. U ovom radu se opravdanost i smislenost ovakve podele načelno dovodi u pitanje na osnovu razmatranja pojma evroskepticizama prisutnog u političkoj nauci, i posebno na osnovu terminološke i značenjske klasifikacije koje su dali Kopecki i Mud. U tekstu se pokazuje da se politički stavovi prema EU i evroatlanskim integracijama ne mogu svesti samo na dva značenjska i terminološka pola, već da se oni moraju definisati pomoću dodatnih kriterijuma čijom primenom tek postaje moguće da se izvrši valjana klasifikacija pozicioniranja partija prema EU i evroatlanskim integracijama. Ovakva upućivanja otvaraju nove mogućnosti za promišljanje bazičnih postavki i ideologija na kojima počiva politički život Srbije i daju priliku da se objasni simptomatični izostanak po­litičke pozicije prozapadno motivisanog evroskepticizma.

ç