Изабери језик:

Мср Јелена Вујановић

Искуство

In

Мср Јелена Вујановић је истраживач-сарадник и члан Центра за демократију и политичке партије на Институту за политичке студије, консултант за политички маркетинг и ПР и уредник непрофитног портала pokreni.rs. Њена област интересовања су политички маркетинг, изборне кампање, односи са јавношћу и организација политичких партија.

Основне и мастер студије завршила је на Факултету политичких наука у Београду као једна од најбољих у генерацији, а тренутно пише докторску дисертацију на тему „Модел тржишно оријентисане партије у политичком маркетингу: Теоријске контроверзе и проблеми емпиријског истраживања (Студија случаја – партијски систем Републике Србије 2008-2020)“, за шта је од 2020. до 2022. била и стипендиста Министарства.

Током професионалне каријере Вујановић је, између осталог, била ангажована као стручни сарадник у Министарству за економске односе и регионалну сарадњу Владе Републике Српске (2015-2017), директор Медијске службе Двери (2018-2020), консултант за односе са јавношћу и политички маркетинг неколико политичких субјеката и локалних самоуправа (2020-), те истраживач сарадник на Институту за политичке студије (од 2023).

У оквиру области којима се бави објавила је десетак научних радова (видјети на: https://www.researchgate.net/) од којих издвајамо:

- Публицитет у медијима и односи са јавношћу као елемент стратегије политичког маркетинга партија и кандидата за парламентарне и председничке изборе 2022. године (Српска политичка мисао, 4/2022); - Политички маркетинг – стање дисциплине и отворена питања, (Годишњак факултета политичких наука, 16(26)/2021) - Mим странице као лидери јавног мњења у изборној кампањи за парламентарне изборе у Црној Гори 2020. године (Баштина, 53/2021)

Учествовала је у научним конференцијама „Political Marketing and Management Online Conference 2021“ у организацији проф. др Џенифер Лис Маршмент и проф др. Едварда Едлера (University of Auckland) и „IJJP special Issue Symposium on Visual Politics“ у организацији проф. др Кристијана Вакарија (Loughborough University). Поред тога, 2019, 2020. и 2021. године учествовала је у међународним конференцијама „Студенти у сусрет науци“ у Бања Луци, након чега су њени радови објављени у зборницима.

 

периодика

ПУБЛИЦИТЕТ У МЕДИЈИМА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ КАО ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЈЕ ПОЛИТИЧКОГ МАРКЕТИНГА ПАРТИЈА И КАНДИДАТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНЕ И ПРЕДСЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ 2022. ГОДИНЕ

Избор облика промоције и креирање порука у оквиру њих у складу са циљем кампање чине важан елемент стратегије политичког маркетинга. У фокусу овог рада су односи са јавношћу и публицитет у медијима као облици промоције у оквиру стратегије политичког маркетинга учесника на парламентарним и председничким изборима у Републици Србији 2022. године. Рад полази од питања које активности односа са јавношћу и привлачења публицитета су партије и кандидати спроводили, да ли је фокус ових облика промоције био на темама и политикама, имиџу кандидата и лидера или конфронтацији са конкурентима, те како се то уклапа у њихову цјелокупну стратегију политичког маркетинга. За потребе истраживања анализираћемо садржај свих прилога о актерима кампање на порталима новинских агенција Бета и Танјуг у периоду од 11. до 31. марта 2022. године и присуство на насловним странама дневних новина, те спровести интервјуе са представницима изборних листа. Истраживање ће се осврнути и на питање утицаја сукоба у Украјини на публицитет учесника кампање и могућност да спроведу сопствене стратегије односа са јавношћу.

периодика

УЛОГА РЕМ-А У МОНИТОРИНГУ ИЗБОРНИХ КАМПАЊА У СРБИЈИ – ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ 2016., 2017. И 2018. ГОДИНЕ

У овом раду извршићемо анализу рада РЕМ-а у погледу надзора електронских медија у току изборних кампања 2016, 2017. и 2018. године. Циљ овог рада је прво, да утврди зашто Савет РЕМ-а није објавио извештај о надзору над радом емитера током изборне кампање за парламентарне изборе 2016. и да ли је и како РЕМ вршио надзор над радом емитера током изборне кампање за председничке изборе 2017. и локалне изборе 2018. године. И друго, да утврдимо да ли је такво деловање Савета РЕМ-а последица лошег законског оквира или нечег другог, те да ли постоји простор за побољшање рада РЕМ-а у погледу обезбеђивања правила о заступљености на електронским медијима у току изборних кампања, који су важан сегмент правила за фер изборе. У том смислу анализираћемо законски оквир који се односи на рад РЕМ-а у току изборних кампања, деловање Савета РЕМ-а у изборним кампањама које су предмет овог рада, претходне праксе овог тела у току изборних кампања и покушаћемо да дамо одређене препоруке за побољшање регулаторног оквира и начина рада РЕМ-а у изборним кампањама.

периодика

САЈТОВИ ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА У СРБИЈИ У ИЗБОРНИМ КАМПАЊАМА 2016. И 2017. ГОДИНЕ

Присуство на Интернету и посједовање званичног интернет сајта политичке партије/организације данас је постала нужност. Многи су мислили да ће управо тај нови аспект комуникације и представљања поправити нарушен однос партија са грађанима и вратити њихову примарну улогу – да артикулишу интересе друштвених група и претварају их у политичке захтјеве. Данас већ можемо поставити питање да ли су таква предвиђања била превише оптимистична. Нама се чини да су одређене промјене присутне, али да партије генерално користе своје званичне сајтове као „огласне плоче“, како их је назвао Домагој Бебић, а овим истраживањем ћемо покушати да одговоримо на питање да ли је то заиста тако. Покушаћемо, дакле да истражимо: како су политичке партије/организације у Србији користиле своје званичне веб сајтове у кампањи за парламентарне изборе 2016. године?; Да ли је у том погледу дошло до неких промјена у кампањи 2017. године?; Колико се сајтови партија у Србији разликују од сајтова политичких партија у западно-европским државама? Само истраживање се методолошки базира на аналитичком оквиру који је дао Кристиан Вакари у својој студији „Дигиталне политике у Западним демократијама: Компаративна студија“, што ћемо детаљније објаснити у самом раду.