Изабери језик:

Јелена Танасијевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

University of Belgrade, Faculty of Political Sciences

периодика

ХРАНИТЕЉСТВО КАО ПОДРШКА РАЗВОЈУ РЕЗИЛИЈЕНТНОСТИ КОД ДЕЦЕ НА ПОРОДИЧНОМ СМЕШТАЈУ

Савремени концепт хранитељства усмерен је на оснаживање деце и младих на породичном смештају. Како је реч о деци и младима чији је развој угрожен променaма и губицима који често имају одлике трауматског искуства, од изузетног је значаја развијати њихове капацитете за суочавање и превладавање животних недаћа. Креирањем погодних услова у различитим аспектима породичног живота може се пружити подршка развијању резилијентности код ове осетљиве групе. Циљ овог истраживања био је да испита из којих домена породичног живота деца и млади на хранитељству црпе снагу и подршку. Анализирани су извештаји хранитеља о 53 деце и младих особа о којима брину. Пригодни узорак је чинило 42 хранитеља (о чега 33 жене, а 11 хранитеља сродника) са подручја Београда и Ваљева. Утврђено је да млади највише снаге и подршке црпе из снажних породичних односа испуњених топлином, љубављу и конкретним видовима подршке, као и образовања које је редовно, прилагођено потребама детета и одвија се уз сарадњу школе и хранитеља. Импликације ових налаза разматране су у оквиру рада.