Jelena Tanasijević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

University of Belgrade, Faculty of Political Sciences

PERIODIKA

HRANITELJSTVO KAO PODRŠKA RAZVOJU REZILIJENTNOSTI KOD DECE NA PORODIČNOM SMEŠTAJU

Savremeni koncept hraniteljstva usmeren je na osnaživanje dece i mladih na porodičnom smeštaju. Kako je reč o deci i mladima čiji je razvoj ugrožen promenama i gubicima koji često imaju odlike traumatskog iskustva, od izuzetnog je značaja razvijati njihove kapacitete za suočavanje i prevladavanje životnih nedaća. Kreiranjem pogodnih uslova u različitim aspektima porodičnog života može se pružiti podrška razvijanju rezilijentnosti kod ove osetljive grupe. Cilj ovog istraživanja bio je da ispita iz kojih domena porodičnog života deca i mladi na hraniteljstvu crpe snagu i podršku. Analizirani su izveštaji hranitelja o 53 dece i mladih osoba o kojima brinu. Prigodni uzorak je činilo 42 hranitelja (o čega 33 žene, a 11 hranitelja srodnika) sa područja Beograda i Valjeva. Utvrđeno je da mladi najviše snage i podrške crpe iz snažnih porodičnih odnosa ispunjenih toplinom, ljubavlju i konkretnim vidovima podrške, kao i obrazovanja koje je redovno, prilagođeno potrebama deteta i odvija se uz saradnju škole i hranitelja. Implikacije ovih nalaza razmatrane su u okviru rada.

PERIODIKA

Challenges of Modern Age in the Field of Work-family Reconciliation Policies in Serbia

The challenges faced by modern countries have influenced the change of priorities in social policies and, in this context, also in family-related policies. As we know, labor market opportunities and possibilities for working parents are not solely the reflection of a country’s economic situation. Cultural aspects of a country and working parents’ individual characteristics also have an impact on their position in the labor market. Support provided by the state to work­ing parents is another determining factor in their position and viability on the labor market. Because of that, institutional arrangements in this area are very important and they present an intervention field in most European countries, including Serbia. Taking that into account, a frequent topic of public debate is the question what models should be put in place in order to assist parents to enter and remain in the labor market there continuing to fulfil their family responsibilities. The key question of this assignment is to analyze the status of working parents and challenges they face in their efforts to strike a balance be­tween family commitments and work obligations.

ç