Изабери језик:

Јелена Петровић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд.

периодика

Приказ књиге Слађане М. Драгишић Лабаш: АЛКОХОЛИЗАМ У ПОРОДИЦИ И ПОРОДИЦА У АЛКОХОЛИЗМУ АУТОРКЕ

Приказ књиге: Слађанa М. Драгишић Лабаш, Алкохолизам у породици и породица у алкохолизам, Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 2012.