Jelena Petrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd.

PERIODIKA

Prikaz knjige Slađane M. Dragišić Labaš: ALKOHOLIZAM U PORODICI I PORODICA U ALKOHOLIZMU AUTORKE

Prikaz knjige: Slađana M. Dragišić Labaš, Alkoholizam u porodici i porodica u alkoholizam, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2012.

ç