Izaberi jezik:

Jelena Marković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

IZAZOVI PRIMENE NORMATIVNO-PRAVNIH AKATA U OBLASTI POLITIKE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Kompanije preko implementacije i primene odredbi strategija, zakona, direktiva i drugih propisa, ali i međunarodnih standarda rada, obezbeđuju svojim zaposlenima zaštitu na radu, te osiguravaju stabilnost svog poslovanja. Analizom zakonske regulative, naučno-stučne literature i rezultata empirijskog istraživanja, došlo se do saznanja da se teorijski pristup i zakonski okvir u određenoj meri razlikuju od prakse. Svest o potrebi implementacije i primene javnih socijalnih politika države i društva u oblasti rada mora se graditi kod svih aktera ovog procesa. Politika bezbednosti i zdravlja na radnom mestu obavezuje privredna društva da kontinuiranim ulaganjem u unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu upravljaju smanjenjem broja povreda na radu. Rezultati analiza pokazuju da je potrebno podizanje nivoa svesti o primeni mera za bezbedan i zdrav rad u redovima zaposlenih na gradilištima, zbog toga što je godinama unazad najizraženiji stepen povreda na radu i profesionalnih oboljenja u ovoj privrednoj grani. Zaključci gravitiraju ka potrebi svobuhvatne revizije zakona i propisa usmerenih na usaglašavanje sa stanjem u praksi.

ç