Изабери језик:

Јелена Ђурић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду

периодика

КОЛЕКТИВНИ ИДЕНТИТЕТ У СРБИЈИ ДАНАС

У тексту је реч о садржају, смислу и обликовању колективног идентитета помоћу симболичних, вредносних и структурних средстава културе. С обзиром на то да је узајамна сазнајна повезаност индивидуалног и колективног идентитета најеклатантнија у сфери културе, ту се најбоље види, како кључна улога друштвених представа у условљавању друштва, тако и важност самосвести, односно, самосазнања за еволуцију друштва. Испитује се потенцијал културне еволуције на основу успостављања одговарајућих класификација вредности и/или социјалних структура са процесима који воде повезивању изолованих сегмената друштва насталих из различитих врста друштвених расцепа. Закључује се тезом да свесно сазнање представља неопходан услов и покретачку снагу друштвеног преображаја и да садржи еволутивну перспективу за колективни идентитет друштва у Србији.