Izaberi jezik:

Jasna Popović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Madrid

PERIODIKA

POLITIKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE PREMA ŠPANSKOM GRAĐANSKOM RATU 1936‒1939: IZMEĐU NEUTRALNOSTI I ANTIKOMUNIZMA

U radu se, prvenstveno na osnovu do sada nekorišćene španske i jugoslovenske arhivske građe, analizira politika Kraljevine Jugoslavije prema Španskom građanskom ratu. Pomenuta građa otkriva na koji način je jugoslovenska vlada kreirala svoju politiku i održavala odnose sa zaraćenim stranama, vodeći računa o sopstvenom spoljnopolitičkom položaju. Poseban akcenat stavljen je na to koliko je angažman Jugoslovena u Internacionalnim brigadama uticao da izrazito antikomunistički režim Kraljevine preispita svoju dotadašnju politiku neutralnosti i uspostavi odnose sa pokretom generala Franka.

ç