Izaberi jezik:

Jasna Knežević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd

PERIODIKA

ODNOS IZMEĐU BIOLOŠKE DECE HRANITELJA I DECE NA HRANITELJSTVU (PERSPEKTIVA BIOLOŠKOG DETETA)

Fokus stručnih službi ali i istraživačkog rada kada govorimo o porodičnom smeštaju je prevashodno usmeren na podršku deci na smeštaju i hraniteljima. Sa druge strane, biološka deca hranitelja i pogled na hraniteljstvo iz njihove perspektive, njihov doživljaj o hraniteljstvu, njihov odnos sa decom smeštenom u porodici često ostaju van ovih opsega. Rad ima za cilj analizu načina na koji biološka deca hranitelja doživljavaju odnose sa detetom smeštenim u njihovim porodicama. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od šezdeset jednog biološkog deteta hranitelja čiji se roditelji bave hraniteljstvom, uzrasta od dvanaest do devetnaest godina, oba pola (N=61, 33 devojčice, 28 dečaka). Ispitanici su biološka deca hranitelja iz hraniteljskih porodica sa teritorija koje prati Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd. Tehnike korišćene za prikupljanje podataka su upitnik i produbljeni intervju. Utvrđena je povezanost između odnosa i ukupnog broja dece u porodici, kao i između godina bavljenja hraniteljstvom i kvaliteta odnosa biološke dece hranitelja i dece na hraniteljstvu. Dobijeni rezultati ukazuju da je odnos između biološkog deteta hranitelja i deteta na smeštaju prema mišljenju biološke dece veoma pozitivan, te da prema karakteristikama odnosa (ulogama koje deca zauzimaju, kompetitivnosti, udruživanju) odgovara odnosu koji se formira među siblinzima.

ç