Izaberi jezik:

Jadranka Otašević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

INSTITUCIONALNI KAPACITETI SRBIJE U REŠAVANJU PROBLEMA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Rad je posvećen razmatranju i kritici postojeće politike i normativnih pristupa problemima dece sa smetnjama u razvoju u Republici Srbiji. Autori predstavljaju, analiziraju i kritikuju postojeća rešenja i predlažu sveobuhvatne mere kojima bi bio dat značajan doprinos procesu identifikacije, analize i pružanja pomoći i podrške deci sa smetnjama u razvoju. Analiza situacije u kojoj žive ova deca, pokazuje da u njihovom životnom prostoru postoje brojne prepreke koje stoje na putu zadovoljenju njihovih potreba. Podaci o učestalosti smetnji su veoma heterogeni, zbog korišćenja različitih kriterijuma za njihovo identifikovanje. Zbog nepostojanja objedinjenih centralizovanih podataka o ovoj populaciji, nemoguće je pratiti kretanje ove pojave u odnosu na društveno-ekonomske i socijalne promene. Utvrđivanje oblika i zastupljenosti smetnje u razvoju, kod dece opšte populacije može ukazati na potrebe individualizacije rada u vaspitno-obrazovnim institucijama, uz poštovanje osnovnih postulata inkluzivnog obrazovanja, kao i na mere kliničkog tretmana za svaku od utvrđenih kategorija smetnji u zdravstvenim institucijama. Utvrđivanje prevalencije smetnji u razvoju omogućilo bi precizno planiranje obima i strukture programa sekundarne i tercijarne prevencije u okviru zdravstvenih, vaspitno-obrazovnih i ustanova socijalne zaštite, dok bi uvid u zastupljenost smetnji omogućio šire planiranje mentalno-higijenskih i kulturnih mera za poboljšanje kvaliteta života ove dece.

ç