Ivica Mladenović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

A CASE STUDY OF REPORTING OF NEWSPAPER BH DANI DURING THE WAR IN BOSNIA

The key idea of this article is to present a case study of reporting of newspaper BH Dani that were battling the dominant ethno-nationalist style of reporting. Methodologically speaking, this project uses content analysis and the process of developing and grouping the ideas is very important. War in Bosnia is the societal and political context of this research. A number of key authors that theorized the idea of propaganda and media influence on thinking and attitudes as well as persuasion is introduced to the reader in the first part of the article. The case study goes on to show how articles in BH Dani explored cases of intolerance of Bosnian government and war forces, their war atrocities and displayed writings where the war situation is presented objectively. The article is then concluded with the recapitulation of key ideas and also its contribution to knowledge is discussed.

PERIODIKA

NOVE KLASNE BORBE U FRANCUSKOJ: SLUČAJ „ŽUTIH PRSLUKA”

Jedanaestoro mrtvih, preko četiri hiljade lakše i više od stotinu teško povređenih (od čega sedamnaest izbijenog oka i četiri pokidane ruke): ovo je dosadašnji crni bilans represije nad „Žutim prslucima”. Francuska ne pamti ovako dramatičnu društveno-političku situaciju – izazvanu unutrašnjim rascepima – još od ubistva alžirskih studenata 1961. Čak je i Evropski parlament, 14. februara 2019. godine, osudio nesrazmernu upotrebu sile i korišćenje, u ostatku Evrope inače zabranjenih, GLI-F4 granata za razbijanje demonstracija, dok je UN, kada je reč o policijskom nasilju, Francusku svrstao u isti rang sa Sudanom i Zimbabveom. O situaciji u zemlji najslikovitije možda govori izvođenje vojske na ulice tokom tzv. akta XIX „Žutih prsluka”, u subotu 23. marta 2019. godine. Ovaj rad nudi odgovore na nekoliko pitanja: Da li je ovaj specifičan pokret moguće tumačiti u svetlu novih klasnih rascepa u Francuskoj, i na koji se on način uklapa u Marksov koncept klasne borbe? Koje su socijalne grupe koje čine njegovo jezgro i po čemu se one razlikuju od tradicionalnih klasa? U kojim socijalnim grupama nalazimo najveću podršku metodama borbe ovog pokreta? Koje su njegova ključna svojstva i po čemu se razlikuje u odnosu na prethodne socijalne pokrete u Francuskoj, kao i, generalno, savremene društvene pokrete u Evropi? Kakva je politička artikulacija i politički potencijal „Žutih prsluka”?

PERIODIKA

SOCIJALIZAM PROTIV KOMUNIZMA U RADU EMILA DIRKEMA

U radu se analizira Dirkemova distinkcija između socijalizma i komunizma. Prvi deo teksta sadrži nekoliko važnih crtica o klasiku sociologije, kao i o političkom i intelektualnom kontekstu u kome je on stvarao. Naročit naglasak se stavlja na njegovo proučavanje socijalizma i nameru da ovu politički i intelektualno potentnu ideju jasno razgraniči od sociologije. U drugom delu rada autor daje prikaz interesantnog, ali politički interesno obeleženog, shvatanja odnosa između socijalizma i komunizma u delu Emila Dirkema. Sociologova namera je bila da napravi jasnu distinkciju između dve „spekulativne“ doktrine: socijalizma, kao izrazito moderne pojave, i komunizma, koga smešta u ono što se obično označava kao „utopistička tradicija“.

PERIODIKA

„SOCIJALDEMOKRATSKA“ LEVICA U SRBIJI: AKTERI I MOGUĆNOSTI

U radu nastojimo da, naročito u postizbornoj atmosferi njenog poraza, analitički razložno i „hladno“ odgovorimo na politički i vrednosno visoko kontaminirano pitanje o akterima i šansama „socijaldemokratske“ levice u Srbiji. Pošavši od minimalnog zajedničkog određenja umerene levice, za odgovorom tragamo odgonetajući tri ključne zagonetke. Prvu čini dilema u kojoj je meri socijaldemokratija prihvaćena kao kulturna i vrednosna preferencija u srpskom društvu. Drugo pitanje obuhvata kontroverze oko toga ko čini i/ili treba da čini socijalnu bazu socijaldemokratije u Srbiji. I najzad, treću, ključnu i stratešku „organizacionu“ zagonetku sadrži pitanje da li je moguća evolucija od (fragmentiranih) partija, ali i sindikata i drugih organizacija civilnog društva, ka jedinstvenom pokretu. Na kraju, kao neku vrstu odgovora, ili tek idealtipskog modela, nudimo pet teza o delatnoj postkriznoj socijaldemokratiji.

ç