Izaberi jezik:

Ivana Marić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autorka je student master studija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

PERIODIKA

LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN OPŠTINE VRNJAČKA BANJA

Briga o sredini u kojoj živimo nije isključivo rezervisana za stručnjake, državnu politiku ili nadnacionalna tela. Naprotiv, svako od nas može doprineti i poboljšati stanje životne sredine, razvijajući istovremeno ekološku svest jer „planetu nismo nasledili od roditelja već pozajmili od svoje dece“. Briga o životnoj sredini na lokalnom nivou je, u tom kontekstu, danas jako značajna. Lokalnim ekološkim akcionim planom lokalne zajednice ne samo što proširuju svoje nadležnosti, već dobijaju mogućnost da na jedan sistematizovan način izdvoje ekološke probleme sa kojima se suočavaju i ponude potencijalna rešenja. Pored toga što se, u velikoj meri, poštuje princip supstidijarnosti, od velikog značaja je samo ukljivanje građane na lokalnom nivou da učestvuju u izradi strategija koje za cilj imaju otklanjanje problema sa kojima se njihove zajednice suočavaju. Predmet ovog rada jeste analiza Lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Vrnjačka Banja, posebnih problema sa kojima se ova opština suočava, kao i ponuđenih rešenja, potreba i želja građana.

ç