Изабери језик:

Ивана Л. Вркатић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Универзитет Унион

периодика

КОНТРОЛА МАГИСТРАТА У АТИНСКОМ ПОЛИСУ

У атинском полису дужност магистрата (сем функције стратега) могао је да обавља сваки пунолетан и пуноправан грађанин, без икаквог искуства у обављању те функције. Због могућих злоупотреба или могућих неиспуњавања дужности услед неискуства у атинском полису су постојале одређене контроле магистрата у виду процедура dokimasia ton archon, eisangelia, epicheriotonia, apocheriotonia, apophasis и euthinai. Процедура euthinai се издваја у односу на остале процедуре по својој обавезности и аутоматској примени и кроз њу су морали проћи сви магистрати по истеку свог мандата. Ова процедура је имала велики значај у очувању демократског уређења атинског полиса, јер сама чињеница да су њој подвргавани сви магистрати након окончања мандата, говори о томе колико су Атињани били свесни да мора постојати контрола државног апарата. Због горе наведених специфичности ове процедуре које се уочавају анализом правноисторијских извора, она ће детаљно бити обрађена, како сам ток процедуре, тако и казне које су проистицале из ње.