Изабери језик:

Ивана Којадиновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Академија за дипломатију и безбедност, Београд.

периодика

САВРЕМЕНИ ТЕРОРИЗАМ

Рад је посвећен појмовном одређењу савременог тероризма и проблемима науке на путу ка општеприхватљивој дефиницији тероризма. Критички су анализиране дефиниције тероризма најпознатијих аутора, а посебно се проблематизују академске и административне дефиниције тероризма, посебно администартивне или дефиниције ''по наређењу''. Међународни систем безбедности је пред великим изазовима: како очувати интегтралну безбеднбост становништва и како заштитити грађане од све теже контролисаног политичког насиља тероризма. Против терористичких активности и других облика угрожавања мора се, најпре, борити отклањањем узрока и самим системом државе и друштва, његовом снагом, квалитетом, виталношћу, правном државом и даљим развојем слобода и права грађана, те учвршћивањем тих односа у свим областима друштвеног живота. У периодима великих економских криза, про­мена демократска друштва су на својеврсном тесту. Међународни систем безбедности у наредном периоду је пред великим изазовима, како очувати колективну безбедност становништва и заштити грађане од ове тешко контролисане пошасти. То се између осталог може постићи кроз организовање; врхунску обуку и савремено опремање јединица за противтерористичка дејства; сталним праћењем научних достигнућа из области војних, друштвених и техничких наука; анализом досадашњих искустава у антитерористичкој делатности; унапређењем система мера за одвраћање терористич­ких активности и тиме јачати унутрашњу снагу и способност дру­штва за наставак демократских процеса. Поред ових предуслова, основни услов за успех је одлучна опредељеност јавног мњења за супротстављање савременом тероризму јер Двоструки стандарди пружају моћним државама слободу да препознају одређене акте насиља као тероризам, а остале, уколико се уклапају у њихову визију расподеле моћи, као борбу за слободу. Стављање савременог тероризма под контролу, био би велики успех Организације УН, јер искорењивање тероризма у свету је засад само жеља већине човечанства.