Изабери језик:

Ивана Давинић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Miami Dade Public Schools, USA

периодика

ЛОГОПЕДСКА ДИЈАГНОСТИКА У САД

У раду су приказане специфиц̌ности логопедске дијагностике у Сједињеним Америц̌ким Државама (САД). Представљене су процедуре и врсте стандардизованих дијагностичких тестова који се свакодневно користе у пракси са циљем прецизног диференцирања логопедског стања и степена поремећаја. Резултати тестова се пореде са логопедским статистичким подацима типичне популације. Истакнут је значај стандардизованих тестова, различите врсте истих као и одређивања нивоа поремећаја да би се једноставније одредио терапеутски приступ појединцу. Циљ рада је да се представи одличан приступ логопедске дијагностике кроз стандардизоване тестове у САД-у при одређивању говорно-језичких поремећаја. Закључено је да су стандардизовани логопедски тестови од круцијалног значаја за праксу. У раду су наведени многобројни тестови, материјали и процедуре неопходне за процену комуникацијских поремећаја и писање стручних евалуација.