Ivan Stanojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

KRIZA U EVROZONI KAO IGRA KUKAVICE

Tekst traži uzroke krize u evrozoni 2009. godine analizirajući institucionalni dizajn evrozone i podsticaje za visoku javnu potrošnju koja stvaraju pravila Evropske ekonomske i monetarne unije. Tvrdim da institucionalni dizajn EMU indukuje problem kolektivnog delanja među vladama država članica iz koga je nastala kriza u evrozoni. Problem kolektivnog delanja je nastao zato što ugovorima nije predviđen adekvatan mehanizam kažnjavanja država članica koje krše pravila o umerenoj javnoj potrošnji predviđena kriterijumima konvergencije i Paktom stabilnosti i rasta. Povrh toga, institucionalni dizajn podstiče fiskalno odgovorne članice da pomažu fiskalno neodgovornim članicama stvarajući tako problem moralnog hazarda. Ovakvo institucionalno uređenje stavlja države članice evrozone u stratešku situaciju koja se u teoriji igara naziva igra kukavice.

PERIODIKA

The Budgetary Process: An Analysis of the Legislative Measures in Serbia and Croatia

This paper looks into the effects of political institutions on government fiscal policy. Our aim is to establish whether a legislative body has the power to influence the budget proposal tabled by the government. This leverage is measured in the analysis of the six indicators (so-called Wehner scale) which combined, make up the index of parliamentary power in Serbia and in Croatia. In the final section, the results obtained from our analysis are presented in a comparative perspective. Our assessment refers exclusively to legislative measures, not practice.

ç