Изабери језик:

Иван Станојевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

периодика

КРИЗА У ЕВРОЗОНИ КАО ИГРА КУКАВИЦЕ

Текст тражи узроке кризе у еврозони 2009. године анализирајући институционални дизајн еврозоне и подстицаје за високу јавну потрошњу која стварају правила Европске економске и монетарне уније. Тврдим да институционални дизајн ЕМУ индукује проблем колективног делања међу владама држава чланица из кога је настала криза у еврозони. Проблем колективног делања је настао зато што уговорима није предвиђен адекватан механизам кажњавања држава чланица које крше правила о умереној јавној потрошњи предвиђена критеријумима конвергенције и Пактом стабилности и раста. Поврх тога, институционални дизајн подстиче фискално одговорне чланице да помажу фискално неодговорним чланицама стварајући тако проблем моралног хазарда. Овакво институционално уређење ставља државе чланице еврозоне у стратешку ситуацију која се у теорији игара назива игра кукавице.