Изабери језик:

Иван Рибаћ

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Управа царина Републике Србије

УЛОГА АУТОРИТАРНОГ ФУХИМОРИСТИЧКОГ РЕЖИМА У ПЕРУУ У СУЗБИЈАЊУ ДЕЛОВАЊА ЛЕВИЧАРСКИХ ГЕРИЛСКИХ ГРУПА СЕНДЕРО ЛУМИНОСО И РЕВОЛУЦИОНАРНИ ПОКРЕТ ТУПАК АМАРУ

Предмет истраживања овог рада представља анализа улоге коју је фухимористички режим у Перуу, односно владавина Алберта Фухиморија у тој латиноамеричкој земљи од 1990. до 2000. године, имала у сузбијању деловања левичарских, односно марксистичко-лењинистичких герилских група Сендеро Луминосо и Револуционарног покрета Тупак Амару, а које су представљале главну безбедносну претњу на посматраном простору од 1980-их до 2000. године. Полазна претпоставка је да је фухимористички режим, због свог ауторитарног карактера, имао веће успехе у борби против герилске групе Сендеро Луминосо и Револуционарног покрета Тупак Амару него што је то случај са демократским режимoм пре њега, превасходно због веће употребе насиља и бруталних метода сузбијања герилског деловања. Резултати истраживања показали су да су управо у периоду 1990-их постигнути највећи успеси државе у борби против посматраних герилских група, о чему, између осталог, сведоче и хапшење лидера Сендеро Луминоса Абимаела Гусмана (Abimael Guzmán) 1992. године и потпуна неутрализација Револуционарног покрета Тупак Амару 1997. године. Закључак истраживања јесте да је посматрани случај још један од показатеља да ауторитарни режими, склонији насиљу и мање заинтересовани за људска права и слободе, имају тенденцију да брже и ефикасније решавају безбедносне проблеме попут деловања герилских група, али и да безбедносни ризици везани за активности Сендеро Луминоса у Перуу још увек постоје, премда су далеко мањи неголи пре 2000-их. У истраживању смо се користили историјском методом, методом студије случаја и компаративном анализом.