Изабери језик:

Иван Радосављевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

периодика

PROCESS OF GLOBALIZATION AND ITS CONTROVERSIES

У овом тексту, аутори анализирају процес глобализације као феномен савременог друштва који има пресудан утицај на промене структуре друштва, друштвених група, појединаца и друштва у целини. Иако је релативно нов појам познат модерној социологији, чињеница је да је праћен бројним контроверзама и истовремено изједначаван са глобализмом као савременом политичком идеологијом. Аутори посебно посвећују пажњу теоријским аспектима глобализације, као и теоријским контроверзама, противречностима глобализације и њеним даљим могућим тенденцијама. Такође, аутори указују на озбиљност произведених ризика у савременом глобалном ризичном друштву.

периодика

ЗБОГ ЧЕГА РАСТЕ ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ: СТАВОВИ МЛАДИХ ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

У првом делу рада аутори излажу кратку историју развоја евроскептичких ставова у земљама чланицама ЕУ. Као тачку преокрета у порасту евроскептицизма одређују Уговор о Европској унији (Мастрихтски уговор) из 1992. године. У другом делу рада, аутори објашњавају VCR модел који користе за објашњење мотивације у позадини скептичког става према ЕУ. Трећи део рада посвећен је представљању резултата истраживања о ставовима младих према ЕУ у Србији. У том делу се анализирају добијени подаци у светлу наведеног VCR модела. У последњем делу рада, аутори износе закључак о томе које су најзначајније варијабле које утичу на евроскептицизам и у којој мери је стање у Србији слично стању у државама чланицама.