Ivan Milovanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

PERIODIKA

PROŠIRENJE NA ZAPADNI BALKAN: IZMEĐU STVARNOSTI I NOVE METODOLOGIJE

U radu se analizira odnos između Evropske unije i država Zapadnog Balkana, odnos stabilnosti i demokratije, te zbivanja na ovim prostorima koja su uticala na pozive da se postojeća metodologija proširenja izmeni. Početkom februara 2020. godine Evropska komisija izradila je nacrt predloga nove metodologije za proširenje na Zapadni Balkan. Ovakav potez bio je očekivan budući da je pre toga tzv. Non-paper predložen od Francuske već izazvao oprečna razmatranja eventualne promene postojećih pravila. Predlog Evropske komisije došao je, možda u nepovoljnom trenutku po Evropsku uniju, ali ne i neočekivano. Posle 20 godina od uspostavljanja Procesa stabilizacije i pridruživanja postalo je izvesno da u slučaju proširenja na Zapadni Balkan nešto „ne štima”. U tom periodu, jedino su Srbija i Crna Gora otpočele pregovore sa Unijom, Severna Makedonija i Albanija nedavno su dobile zeleno svetlo, dok se u slučaju Bosne i Hercegovine i Kosova svetlo na kraju tunela još uvek ne nazire. Zbog toga se u samom radu analiziraju i kritički preispituju eventualne prepreke, problemi i razlozi zastoja u proširenju koji jasno ukazuju na smer kojim bi (je) nova metodologija trebalo da ide, te mogućnosti rešavanja problema. Autor zaključuje da i pored namera da se proces izmeni još uvek nedostaje ozbiljna volja za izmenu onih delova procesa, poput uslovljavanja, koji predstavljaju najveći kočnicu.

ç