Ilija Petrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

O POREKLU BUNJEVACA

UVODNE NAPOMENE Priča o bunjevačkom poreklu započeće se rečima koje je 27. februara 1927. godine, u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, izgovorio narodni poslanik Marko Jurić (1880-1949), Bunjevac iz Subotice: “Istina je da se kod nas vrši nasilno pohrvaćivanje Bunjevaca i Šokaca od strane hrvatskih separatista, i to od dana oslobođenja, kad su bili izaslati iz Zagreba. Još onda je donio neki hrvatski list da živi u Subotici 80.000 Hrvata koji pod madžarskim režimom nisu mogli da govore hrvatskim jezikom. Još onda je to, gospodo, kod nas Bunjevaca neprijatan utisak učinilo i to zato što se mi nigda nismo osećali Hrvatima nego Bunjevcima.

PERIODIKA

O ŽIVOTU I DELU DR IGNJATA PAVLASA (1886-1942)

Ovaj rad bavi se javnim delovanjem dr Ignjata Pavlasa pri kraju Velikog rata, između dvaju svetskih ratova i neposredno pred ne­ma­čki i madžarski napad na Jugoslaviju. Njegov politički rad u nove­m­barskim danima 1918. godine, kada su Srbi iz Banata, Bačke i Baranje odlučili da se prisajedine Kraljevini Srbiji, uporediv je samo s ulo­go­m Jaše Tomića u ostvarenju toga velikog srpskog nacionalnog poduhvata. Narednih dvadesetak godina delujući izvan stranačke politike i bave­ći se svojim advokatskim zanimanjem, dao je nemerljiv doprinos razvoju sokolskog i planinarskog pokreta, jačanju veslačkog sporta i okupljanju srpskog naroda u Savezu srpskih kulturnih društava u Novom Sadu. Godine 1941, 27. marta, kada je bilo izvesno da je rat neiz­bežan, vratio se politici i pozvao Novosađane (i sve prisutne na veli­kim dvadesetsedmomartovskim manifestacijama u Novom Sadu) da se, ujedinjeni, „odupremo svakom ko ugrozi našu nezavisnost”.

ç