Izaberi jezik:

Ilija B. Zindović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet Privredne akademije u Novom Sadu.

PERIODIKA

PROBLEM NEZAVISNOSTI SUDSTVA U POLITIČKOM SISTEMU PODELE VLASTI SAVREMENE SRBIJE

U radu se nastoji rasvetliti problem organizacije i podele vlasti u Srbiji kao temeljnog principa savremene državnosti i pravne države bez čega nema ostvarenja osnovnih ljudskih prava, zaštite pojedinaca i afirmacije vrednosti prave demokratije. Poseban akcenat je stavljen na analizu načela nezavisnosti sudske vlasti i da li izvršna vlast ima faktičku suprematiju nad ostale dve grane vlasti. Zaključuje se, da izvršna vlast ne samo da ima uticaj na ostale dve vlasti (zakonodavnu i sudsku) već ih je potpuno podredila interesima vladajućih partija što neminovno vodi ka destrukciji demokratije i razgradnji pravne države.

ç