Ida V. Kolinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

KOMPLEKSNOST PROBLEMA NARKOMANIJE U PORODIČNOM KONTEKSTU U CRNOJ GORI

U radu je predstavljeno istraživanje realizovano u periodu od januara 2013. do oktobra 2014. na teritoriji Crne Gore, koje je obuhvatilo 168 zavisnika od droga i 188 učesnika kontrolne grupe. Podaci dobijeni istraživanjem porodica zavisnika i kontrolne grupe u značajnoj mjeri su rasvijetlili problematiku narkomanije, u smislu uticaja porodičnih faktora na genezu narkomanije u crnogorskim porodicama. Dobijeni rezultati pokazuju da disfunkcionalni porodični odnosi i procesi, nesrećne životne okolnosti, prekomjerno konzumiranje alkohola od strane oca, rani gubici, prezaštićivanje od strane majke, neusklađeni stavovi roditelja po pitanju vaspitavanja, izostanak preventivnih razgovora sa djecom o drogama, neupućenost roditelja u njihovo društvo i organizovano slobodno vrijeme, predstavljaju najvažnije porodične faktore rizika u genezi narkomanije kod njihovog člana.

ç