Ibrahim Totić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Državni univerzitet u Novom Pazaru - Departman za pravo i Departman za ekonomiju.

PERIODIKA

KRITIČKI OSVRT NA PREDUZETNIČKU PRIVREDU U NOVOM PAZARU IZMEĐU BOOM-a 90-IH I DANAŠNJEG SCLIMB-a

Pred vama je rad u kome su zbog istinitog iznošenja činjenica suspendovane emocije, pristrasnost i zavičajni patriotizam. Njegov cilj nije komparacija onoga nekada i ovoga sada, jer bi u uslovima u kojima surova stvarnost potire sve pa i najveće uspehe, to bilo uzaludno gubljenje vremena. Rad se bavi problemom grada mladih, nekada trgovinskom i džins-Mekom, koju danas potresa cunami nezaposlenosti, nemaštine, zamrznutog biznisa, niskog standarda, obroka u narodnim kuhinjama i cve surovije i neizvesnije budućnosti. U pitanju je sumorna prezentacija privrednog kraha jedne velike čaršije. Čuveno preduzetništvo zasenila je brojka od blizu deset hiljada mladih koji su iskoristili Šengen-vizu i napustili grad i zemlju. Od stotinu upitanih studenata, šta posle diplomiranja na fakultetu, najmanje devedeset jednoglasno odgovora: samo vani, isključivo inostranstvo, Evropa ili ništa, bausteile, zašto da ne? Da li je ova teška istina i poražavajuća stvarnost nacionalni interes? Nije, ali ona jasnije od svega govori da nameštaj, cipele i džins nisu per­spektiva mladih, već sinonimi za delatnosti koje su zauvek izgubile trku sa stvarnošću. Mladi i kreativni ljudi ne žele biti u blizini samozvane i propale elite, nespremnih i kratkovidih vlasnika nepošteno stečenog (haram) kapi­tala koji danas zbog loših poslovnih odluka plaćaju visoku cenu. Mladima je dosta obećanja onih koji u svom dvorištu ne vide tolike rudnike zlata.

ç