Hans-Christof Kraus

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Universität Passau

PANAJOTIS KONDILIS I NjEGOVA KRITIKA TEZE O „NEMAČKOM POSEBNOM PUTU“

Teza o „nemačkom posebnom putu“ u Modernu bila je posle 1945. dugo vremena široko rasprostranjena. Iako, ona danas u istorijskoj nauci važi za opovrgnutu, ipak još uvek je prisutna u delovima istorijski zainteresovane javnosti i u recepciji uticajnih predstava nemačke povesti. Panajotis Kondilis je od 1986, nadovezujući se na hajdelberškog politikologa Hans-Joahima Arnta (1923-2004), spadao među najodlučnije kritičare ideologije posebnog puta; Kondilis je u brojnim svojim knjigama i u jednom zasebnom članku u dvostrukom smislu opovrgao tu tezu: ona nije samo naučno pogrešna, već i raskrinkana kao izraz političke propagande, kao ideologija pobednika iz 1945. sa ciljem negativnog celovitog tumačenja nemačke povesti.

ç