Izaberi jezik:

Gordana V. Stojić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

PERIODIKA

KULTURA MIRA I EVROINTEGRACIJE: ISTRAŽIVANJE STAVOVA STUDENATA

Predmet istraživanja su stavovi studenata prema mogućnosti ostvarivanja različitih aspekata kulture mira u Srbiji i na Balkanu. U radu se polazi od određenja pojma kulture mira razvijenog u aktivnostima UNESKO-a i UN-a. Posebna pažnja je poklonjena stavovima studenata prema posledicama evrointegracija Srbije zbog uticaja koji one imaju na razvoj Srbije. Mladi su najvažnija ciljna grupa kampanje za kulturu mira kao dugoročno ulaganje u usvajanje vrednosti i prakse kulture mira. Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku subklaster tipa koji je činilo 818 studenata Univerziteta u Nišu. Zadaci istraživanja su: utvrditi u kojoj meri studenti prepoznaju značaj različitih činilaca za očuvanje mira u Srbiji i na Balkanu; pokazati kako studenti razumeju uzroke sukoba koji su obeležili poslednju deceniju 20. veka na Balkanu; utvrditi kakvi su stavove studenata prema članstvu Srbije u EU i NATO; pokazati kakve posledice očekuju od evroiintegracija Srbije.

ç