Izaberi jezik:

Gordana I. Zalad

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

NASTANAK KONCEPTA ETNIČKOG IDENTITETA I POLITIKE MULTIKULTURALIZMA U KANADSKOM KONTEKSTU

U ovom radu razmatra se politika multikulturalizma i multilingvizma u specifičnom multietničkom kontekstu Kanade ranih osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka. Kanadski tip multikulturalizma je izabran jer se on značajno razlikuje od politike multikulturalizma u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i drugde. Program multikulturalizma omogućio je svim etničkim grupama legalna prava za očuvanje etničkog jezika i kulture. Jezik je jedan od najčešćih faktora koji karakteriše pripadnike neke etničke grupe. Rad se bavi odnosom između jezika i etničkog identiteta, iznose se vrste etničnosti i očuvanja etničkog identiteta, vrste bilingvizma, kao i procesi asimilacije i integracije u Kanadi.

ç