Изабери језик:

Гордана И. Залад

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

периодика

НАСТАНАК КОНЦЕПТА ЕТНИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА И ПОЛИТИКЕ МУЛИТИКУЛТУРАЛИЗМА У КАНАДСКОМ КОНТЕКСТУ

У овом раду разматра се политика мултикултурализма и мултилингвизма у специфичном мултиетничком контексту Канаде раних осамдесетих и деведесетих година прошлог века. Канадски тип мултикултурализма је изабран јер се он значајно разликује од политике мултикултурализма у Европској унији, Сједињеним Америчким Државама и другде. Програм мултикултурализма омогућио је свим етничким групама легална права за очување етничког језика и културе. Језик је један од најчешћих фактора који карактерише припаднике неке етничке групе. Рад се бави односом између језика и етничког идентитета, износе се врсте етничности и очувања етничког идентитета, врсте билингвизма, као и процеси асимилације и интеграције у Канади.