Izaberi jezik:

Gorana Đorić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu.

PERIODIKA

DISTANCE OF SERBIAN, MACEDONIAN AND BULGARIAN STUDENTS TOWARDS NEIGHBORING NATIONS

The paper establishes the degree of distance of the student population in Serbia, Macedonia and Bulgaria towards neighboring nations. The measured distance indicates the conflicting potential of the observed student population, as well as the possibility of mitigating this potential through common “friends”. In addition to the average distance, the degree of homogeneity of the student population in relation to the measured distance is analyzed, which indicates a consolidation of ethnic identity by identifying/constructing a common “enemy”. The distance is measured by the Bogardus scale of seven (un)acceptable relations (with uneven degree of intimacy) with members of the neighboring nations. We have found that realistic conflict as perceived threat by Serbian students translates into relatively smaller distance towards ethnic out-groups than symbolic threat to national identity as perceived by Macedonian students. In all three subsamples the magnitude of distance is associated with the field of study, in Serbian subsample with parents’ education, and in neither subsample it is associated with students’ sex. The analysis was carried out on the data from the empirical research of the value orientations of students within the project “Tradition, modernization and national identity in Serbia and the Balkans in the process of European integration”, realized by the Center for Sociological Research at the Faculty of Philosophy in Nis.

PERIODIKA

VAŽNOST POSLA ZA PRIPADNIKE DRUŠTVENIH KLASA U SRBIJI Analiza podataka WVS 1996-2005 i EVS 2008

U radu su predstavljeni rezultati eksploratorne analize važnosti posla i posebnih karakteristika posla za pripadnike pojedinih društvenih klasa u Srbiji, u periodu od 1996. do 2008. godine, na podacima iz WVS/EVS. Analiza je situirana u kontekst literature o rezultatima komparativnih istraživanja dimenzija teorijskog konstrukta vrednost posla (plaćenog rada). Analiza traži odgovor na pitanja 1) da li se društvene klase u Srbiji razlikuju po važnosti koju pridaju sferi plaćenog rada (u odnosu na druge sfere života), i po preferenci intrinzičnih odnosno ekstrinzičnih karakteristika posla, i 2) da li se važnost posla i njegovih posebnih karakteristika za pripadnike društvenih klasa menja u posmatranom periodu. Do odgovora se dolazi deskriptivno i faktorskom analizom karakteristika posla. Rezultati analize sugerišu da se najviša i najniža društvena klasa karakterišu suprotnim odnosom prema različitim sferama života i različitim karakteristikama posla. Razlike između društvenih klasa su najveće na početku posmatranog perioda, a do 2008. godine (koja u analizi označava period ustanovljenih mehanizama tržišne ekonomije) se gube. Dokolica postaje važna i za najniže klase, a religija postaje važna i za najviše klase. Razlika se gubi i s obzirom na karakteristike posla, jer ekstrinzične karakteristike postaju važnije i za pripadnike najviših klasa.

PERIODIKA

OD UZGAJALIŠTA ZA ELITU DO MASOVNE PROIZVODNJE VISOKO OBRAZOVANIH STRUČNJAKA

U tekstu se polemiše sa kritikama Bolonjskog procesa koje dolaze iz redova učenih ljudi, koji se svesno i promišljeno suprotstavljaju tom procesu, inspirisani vrednostima koje nije lako ni jednostavno odbaciti (vrednosti klasičnog humanističkog obrazovanja). Primer takvog ot­pora, izuzetno ubedljivo i precizno artikulisanog, je knjiga Konrada Paula Lismana "Teorija neobrazovanosti: zablude društva znanja".

ç