Изабери језик:

Горан З. Петковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Геронтолошки центар „Јеленац“, Алексинац

периодика

ИНТЕГРАЦИЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

На територији општине Алексинац, према попису из 2011. године живи нешто више од 50.000 становника, а према подацима којима располаже Служба повереништва за избегла и интерно расељена лица, боравило је преко 5.000 избеглих и 2.000 интерно расељених лица, а њих преко 3.000 су у овом тренутку нашли уточиште на подручју општине што је око 6% укупног броја грађана општине Алексинац. То је број лица који локална заједница не сме никако занемарити. У складу са Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица, Општина Алексинац је реализовала активности у циљу побољшања животних услова, смањењу сиромаштва и повећању интеграције избеглих и интерно расељених лица. Формирањем Савета за управљањем миграција обједињени су сви битни субјекти у локалној заједници и створени су неопходни услови за константно праћење проблема, координацију и реализацију циљева. Локална заједница је до сада кроз различите приступе и начине, а превасходно преко Службе повереништва за избегла и расељена лица, учествовала у реализацији многобројних активности и пројеката у циљу подршке избеглим и интерно расељеним лицима. Све те активности и пројекти (изградња станова, школовање, социјална заштита, правна помоћ и др.) су водиле и треба и даље да воде ка већој, све до потпуне интеграције избеглих и интерно расељених лица у локалну и ширу заједницу. Општина Алексинац је усвојила Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у општини Алексинац. Стратешки оквир овог плана је одређен у стратешким документима пре свега у Националној стратегији за решавање питања избеглих и интерно расељених лица као и у Стратешком плану за економски развој општине Алексинац као и Стратешком плану за за развој социјалне заштите општине Алексинац.