Izaberi jezik:

Goran Marković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

PERIODIKA

LOKALNA SAMOUPRAVA U USTAVU REPUBLIKE SRBIJE: PROBLEMI I PERSPEKTIVE

Ustav Republike Srbije sadrži brojne norme o lokalnoj samoupravi, koje detaljno uređuju ovu materiju, unoseći nekolicinu rješenja koja nije poznavao ranije važeći ustav. Predmet ovog rada je analiza sadržine ovih ustavnih normi, s ciljem utvrđivanja da li je pravno-tehnički pristup regulisanju ove materije pravilan, te kakva je sadržina ustavnih normi. Imajući u vidu cilj istraživanja, osnovni primijenjeni metod je pozitivno-pravni. Analiza pokazuje da je materija lokalne samouprave regulisana neuobičajeno detaljno, što treba kritikovati, jer takav način uređenja ustavne materije čini teškim, ako ne i nemogućim, promjenu sistema lokalne samouprave. Ustav treba da sadrži samo načela lokalne samouprave, dok može detaljnije regulisati samo ona pitanja koja služe kao garancija zaštite lokalne samouprave od centralne vlasti. Ustavotvorcu je to samo djelimično pošlo za rukom. Rad sadrži niz prijedloga o tome kako preurediti ustavno regulisanje lokalne samouprave, o kojima bi se moglo raspravljati u slučaju revizije Ustava.

ç