Изабери језик:

Филип Бојић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Београду

периодика

ПРАВЦИ РЕФОРМЕ СИСТЕМА ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ

Обезбеђивање и заштита особа код којих је наступио социјални ризик инвалидности представља један од основних постулата савремених система социјалне сигурности. У контексту изражене потребе социјално одговорног приступа државе, ову идеју је потребно анализирати са правно доктринарно, социјално економски одрживог и политички оправданог дискурса. Друштвена одговорност је есенцијални сегмент законодавчеве улоге у државно-политичким структурама, тако да овај задатак, тим пре, представља социјални оквир у којем се остварују задаци које пред себе поставља правна држава и савремено друштво у целини. Новине и неопходне реформе система инвалидског осигурања биће анализиране у оквиру рада са циљем да се изгради правичан модел, који би почивао на основним идејама и начелима социјалног права, а истовремено обезбедио несметано функционисање и одрживост пензијског система који је последњих деценија, посебно у земљама које пролазе кроз процес транзиције, у константом дефициту и захтева континуирану помоћ из државног буџета.