Emina Radosavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Novi Sad

PERIODIKA

ZNAČAJ I ULOGA POJEDINIH MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ODGOVORNOST DRŽAVE

Iako međunarodna zajednica definiše korupciju kao najveću bezbednosnu pretnju današnjice zbog toga što povezuje organizovani kriminal, pranje novca, terorizam i druge bezbednosne pretnje, borba protiv njenih aktera, pogotovo u slučajevima kada zauzimaju visoke političke funkcije, uglavnom se završava u okvirima nacionalnog pravosuđa. Međutim, postojanje jedinstvenog tržišta i slobodnog kretanja roba, kapitala i usluga „otvara” vrata svim oblicima korupcije i daje joj neograničene mogućnosti za širenje. Zbog toga je na inicijativu aktera međunarodne zajednice osnovano nekoliko međunarodnih organizacija koje sa raznim nadležnostima i ovlašćenjima sprovode različite aktivnosti za suzbijanje korupcije, prethodno podstičući države na razne načine da uvrste u nacionalna zakonodavstva međunarodno prihvaćene standarde. U navedenom radu su analizirani osnivanje i uloga nekoliko ovakvih organizacija koje na međunarodnom planu imaju glavnu ulogu u borbi protiv korupcije kao i dometi te njihove borbe.

ç