Izaberi jezik:

Duško Dimitrijević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd.

PERIODIKA

PRAVO NA SAMOODBRANU U FUNKCIJI OČUVANJA MEĐUNARODNOG MIRA I BEZBEDNOSTI

Prema tradicionalnom međunarodnom pravu, pravo na samoodbranu osnovno je pravo svake države koje proizilazi iz prava na samoodržanje. U kontekstu vršenja prava na samoodržanje, država i danas ima pravo da preduzme mere za očuvanje svoje bezbednosti, osim ako to ne bi bilo protumačeno i kao pravo na otpočinjanje rata. Činjenica da je rat zabranjen savremenim međunarodnim pravom, ne znači da do kršenja te zabrane ne može doći. Generalno uzevši, međunarodno pravo dozvoljava samoodbranu, ali samoodbrana mora biti zakonita, odnosno mora se voditi leganim sredstvima i mora imati legitimne ciljeve. Na osnivačkoj kon­ferencii Ujedinjenih nacija održanoj u San Francisku od 25. aprila do 26. juna 1945. godine, postignut je kompromis između velikih sila u vezi unošenja specijalne odredbe u osnovni akt univerzalne organizacije kojom se predviđa pravo država na individualnu i kolektivnu samoodbranu u slučaju oružanog napada (član 51. Povelje). Samoodbrana je dozvoljena sve do momenta dok Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ne preduzme mere potrebne za održanje međunarodnog mira i bezbednosti. Istovremeno, pravo na samoodbranu povlači obavezu država da obaveste Savet bezbednosti o preduzetim merama. U svetlu progresivnog razvoja međunarodnog prava, veoma je značajno uočiti činjenicu da je u međunarodnim odnosima često dolazilo do pokušaja da se pravo samoodbrane tumači suprotno pravilu ustanovljenom Poveljom Ujedinjenih nacija. Često se to činilo s osloncem na pseudo-pravne razloge ili s pozivanjem na postojanje običajnog pravila koje per se, nije isključeno odredbama predviđenim u Povelji Ujedinjenih nacija. Traženje opravdanja za vanpravno ponašanje država imajući u vidu postojanje kogentne norme o zabrani upotrebe sile u međunarodnim odnosima, u međunarodnoj praksi se pokazalo krajnje štetnim po očuvanje svetskog mira.

ç