Изабери језик:

Мср Душан Радујко

Душан Радујко је истраживач-приправник, члан Центра за демократију и политичке партије и секретар часописа "Архив за правне и друштвене науке". Докторант је на политиколошком смеру Факултета политичких наука, Универзитета у Београду. Основне студије новинарства дипломирао је на Факултету политичких наука као студент генерације, док је на Централноевропском универзитету завршио мастер упоредног уставног права одбранивши мастер на тему контроле извршне власти у франкофоној Африци (The Effect of Unamendable Presidential Term Limits in Francophone Africa).

У свом научно-истраживачком раду фокусиран је на теме из области институционалног дизајна, владавине права, хоризонталне одговорности и формирања јавног дискурса. 

ПЕРЦЕПЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: УТИЦАЈ ЕРАЗМУС ПРОГРАМА НА СТАВОВЕ СТУДЕНАТА

Овај рад има за циљ да представи искуства студената Факултета политичких наука, Универзитета у Београду током Еразмус програма и пружи увид у начине на које су она утицала на њихове ставове о Европској унији и процесу европских интеграција. У првом делу текста представљени су циљеви Еразмус програма и стратешких докумената Републике Србије из области образовања, а затим је приказан и анализиран процес формирања политичких ставова. Фокус аутора усмерен је ка анализи искустава студената који су учествовали у Програму у периоду 2017-2019. године из перспективе циљева Еразмус програма и утицаја на ставове и друштвено умрежавање учесника. Један од закључака који произилази из овог рада јесте да су сви учесници Програма већ имали позитивне ставове о европским интеграција, али да је примећен напредак у развијању вештина и усвајању вредности повезаних са концептом европског идентитета као што су отвореност и толеранција. Поред тога, истраживање указује да међу учесницима није развијен осећај другости током Програма и да нису били суочени са већим административним изазовима који би негативно утицали на њихову перцепцију Европске уније. Ипак, како би се подстакао даљи развој Програма треба имати у виду одређене баријере као што су неадекватна доступност информација о условима и процедурама приликом пријављивања, као и o процесу одабира и признавања предмета.