Изабери језик:

Мср Душан Чорбић

Едукација

Факултет политичких наука

Докторске студије

2018-

Факултет политичких наука

Мастер студије

2018

Факултет политичких наука

Дипломске студије

2017

Душан Чорбић је истраживач-сарадник у Институту за политичке студије. На Факултету политичких наука у Београду завршио је основне и мастер студије. Докторант је на Факултету политичких наука у Београду. Области његовог научног интересовања тичу се историје балканских односа, институционалног развоја балканских држава, као и политичког система Републике Турске.

периодика

ПАРТИЈЕ НА ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОМ ПРОСТОРУ: ГАРАНТ ИЛИ ПРЕПРЕКА ДЕМОКРАТСКОМ РАЗВОЈУ?

Despot Kovačević. 2023. Partije i partijski sistemi na postjugoslovenskom prostoru. Beograd: Albion Books, Fakultet političkih nauka, 294 str.

периодика

ISLAM, SECULARISM, AND NATIONALISM IN MODERN TURKEY: WHO IS A TURK?

Приказ књиге: Cagaptay, Soner. 2006. Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey: Who is a Turk? London and New York: Routledge, 162 p.

периодика

АНАЛИЗА РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ПРОСВЕТИ

Корупција представља један од најозбиљнијих проблема по стабилност институционалног поретка Републике Србије. Услед ширине феномена овај рад фокусиран је на лоцирање корупције у сектору образовања, имајући у виду актуелност дате тематике. У ту сврху, потребно је обрадити случајеве корупције на тржишту уџбеника и валидности диплома и плагијата на факултетима, која се могу окарактерисати као најпроблематичније тачке у систему просвете. Такав тип анализе изискује увид у рад Агенције за борбу против корупције, која представља неизоставну карику у процесу превенције корупције уопште, а самим тим и корупције у просвети.

периодика

УЛОГА ЦИВИЛНО–ВОЈНИХ ОДНОСА У РАЗВОЈУ РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ

Сврха овог рада је да пружи свеобухватан приказ војног ангажовања у Републици Турској, анализирајући истовремено место и улогу војске у политичком систему ове државе. Најпре ће бити изложен теоријски оквир цивилно–војних односа и појмовно одређење кључних концепата дате проблематике. Након тога ће бити приказана улога војних структура у стварању Републике на почетку 20. века као основа за разумевање каснијег утицаја. Хронолошким редом аутор ће представити институционалну еволуцију турске армије и њен пад након 2002. године. На тај начин се отвара могућност за извлачење ширих закључака у вези са природом турског система. Према томе, приказом војних удара од 1960. године до 2016. године биће анализиран утицај и последице војне активности у развоју Републике Турске.