Izaberi jezik:

Du­šan S. Ra­ki­tić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

PRAVNI POGLED NA UZAJAMNE SANKCIJE PRAVOSLAVNE CRKVE I DRŽAVNIH VLASTI NEPOSREDNO NAKON POKUŠAJA RATIFIKACIJE KONKORDATA KRALЈEVINE JUGOSLAVIJE I SVETE STOLICE U LETO 1937. GODINE

U radu su analizirane sankcije primenjene u sukobu državne vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Kraljevini Jugoslaviji nakon pokušaja ratifikacije konkordata Kraljevine Jugoslavije sa Svetom Stolicom u leto 1937. godine. Cilj rada je da produ­bi razumevanje modela kooperativne odvojenosti države i crkve, koji je u Kraljevini Jugoslaviji bio uveden u periodu 1929-1933. godine, što znači da je bio u formativnoj fazi u predmetnom pe­riodu. Analiza posmatranog perioda najoštrijeg sukoba državne vlasti i Srpske pravoslavne crkve pokazuje da je crkvena autonomija ograničena prirodom crkve kao duhovne organizacije, da državna vlast u predstavničkoj demokratiji ne može da priušti otvoreni opšti sukob sa većinskom crkvom ili verskom zajednicom, kao i da model kooperativne odvojenosti zahteva pažljivo razgraničenje verske slobode i slobode savesti od pitanja stranačke politike. Zakonodavstvo može da bude samo jedno od sredstava tog razgraničenja.

ç