Izaberi jezik:

Dražen Cerović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

ANALIZA NOVOG CRNOGORSKOG ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU

Osnov za donošenje novog ZUP-a počiva na potpuno izmijenjenoj ulozi javne uprave. To podrazumijeva njenu postupnu, ali odlučnu transformaciju od uprave kao instrumenta vlasti ka upravi kao savremenom javnom servisu građana. Zato je, osim potrebe da se realizuju preduzete političke i projektne obaveze, neophodno tome pristupiti u skladu sa principima "evropskog upravnog prostora". Novi crnogorski Zakon o upravnom postupku ima za cilj konstituisanje dobre uprave, uprave u službi građana u kojoj su građani korisnici i naručioci usluga, a je uprava izvršilac tih usluga. Pored činjenice da usvajanje novog, po svemu sudeći kvalitetnog Zakona o upravnom postupku kao reformskog zakona, koji Crnu Goru približava svom spoljno političkom cilju – članstvu u EU, ostaje drugi dio zadatka, a to je njegova implementacija, kao teži dio misije uređenja odnosa u oblasti rada javne uprave. U budućnosti predstoje komplikovane promjene, usklađivanja i donošenje velikog broja ostalih propisa, kako bi se omogućila nesmetana primjena novog Zakona o upravnom postupku.

ç