Изабери језик:

Драгана Д. Митровић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

периодика

PANDEMIC’S EFFECTS ON CHINA’S FOREIGN POLICY AND ITS GLOBAL POWER ROLE

In this paper, we assume that China, like other major powers, does not change its strategic views and behaviour hastily, even being affected by powerful exterior influence like the Covid-19 pandemic. On the other hand, such significant global events could speed up or deepen ongoing trends and changes in major power relations, the global system, and China's place in it. Accordingly, changes in China’s foreign policy, as the most direct tool of realising its external goals, but primarily being a reflexion of its internal political dynamics and needs for domestic security and stability, should not be affected differently. Although assuming that there have not been and will be no change to China's foreign policy's main course and medium-term goals, we study the possible catalysing effect of the pandemic and eventual changes it caused. Our analyses will try to identify and examine these changes and continuities and prove our initial assumptions.

периодика

ГЕОПОЛИТИКА КИНЕСКЕ ЕНЕРГЕТСКЕ СТРАТЕГИЈЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ АЗИЈИ

Рад анализира утицај настојања НР Кине да повећа своју енергетску безбедност кроз низ билатералних енергетских аранжмана са држава Централне Азије, али и Русијом, те земљама на ободу Каспијског мора на билатералне односе Кине са овим земљама, њихову мултилатералну сарадњу, и нарочито односе са Русијом. Наиме, аутори полазе од промењене улоге Кине, која као друга економија света, израсла на извозно оријентисаним извозним индустријама, великим потрошачима енергената, постаје рањива због бржег раста потрошње енергије од укупног раста економије, а нарочито раста производње енергије, што је чини све зависнијом од повећаног увоза. Настојећи да умањи своју енергетску зависност, Кина иницира низ истовремених, мада дугорочних мера, које се састоје од усвајања нове енергетске стратегије и њеног реализовања кроз реформе система домаће енерго индустрије, повећања домаће производње, повећања потрошње обновљиве енергије и штедње, повећање увоза енергената и његова структурна и географска диферсификација, стварање стратешких резерви нафте, улагање у изворе нафте и гаса у иностранству, улагање у транспортне капацитете и закључивање дугогодишњих уговора о увозу нафте и гаса кроз ову инфраструктуру. Аутори пореде начине и садржај једновременог кинеског продора на тржишта земања у именованим географским подручјима, у настојању да уочи стратегију овог наступа и њену садржинску, географску и временску доследност. Аутори потврђују основну претпоставку да реализујући нову енергетску стратегију Кина суштински мења квалитет билатералних односа са овим земљама постајући изузетно битан економски, а тиме и политички партнер свакој од њих. Аутори закључују да остварујући елементе своје нове енергетске стратегије Кина мења глобално тржиште енергентима и истовремено изузетно јача своју геополитичку и геоекономску улогу у Централној Азији, али и глобално.