Izaberi jezik:

Dragan Veselinov

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

ISLAMSKA POLITIČKA TEORIJA: TEOEKONOMIJA U POKUŠAJU

Esej istražuje pokušaj islamističkih autora da zasnuju ekonomiju pod imenom islamska kao alternativu globalnoj tržišnoj ekonomiji i evropskoj liberalnoj ekonomskoj teoriji. Predmet istraživanja su načela, pojmovi i operativna rešenja primenjena u ekonomskoj praksi islamskih poslovnih krugova i u praksi država koje se pozivaju na Koran i Šerijat kao izvora ekonomskog sistema i politike. Deo studije se odnosi na analizu islamističkih prigovora sekularnoj i humanističkoj etici ljudskih prava u Evropi i osporavanje zasnovanosti tih prigovora. Esej prikazuje raznorodnost definicija islamske ekonomije koju su izneli islamistički teoretičari i ukazuje da su one prilog dokazivanju da „islamska ekonomija“ ne postoji.

ç