Dragan Todorović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije.

PERIODIKA

RAZVOJ ISLAMISTIČKOG POKRETA U LIBIJI

Libija je do 2011. godine bila zemlja sa umerenim i tolerantnim islamom, bez organizovanog islamističkog pokreta, sem u pojedinim vremenskim periodima. S jedne strane, režim pukovnika Moamera el Gadafija je gušio svaki pokušaj rasta islamizma, a sa druge, ogromna većina libijskog naroda nije iskazivala veliki entuzijazam prema islamskom ekstremizmu prevashodno zbog pripadnosti tradicionalno umerenom islamu koji nikada nije bio naklonjen verskom ekstremizmu. Jedini region u kome su islamisti povremeno stvarali svoja uporišta bio je predeo oko Bengazija i Zelenih planina na istoku zemlje.

Situacija je ubrzano počela da se menja početkom „Arapskog proleća“ koje je zahvatilo i Libiju. Dve najvažnije posledice „Arapskog proleća“ i takozvane revolucije u Libiji bile su potpuno devastiranje države uz prestanak funkcionisanja njenih institucija, te nekontrolisani rast ekstremnog islamizma, pa i terorizma. Iz ove dve posledice je proistekao i niz drugih, što je sve zajedno uslovilo da je Libija postala jedna od najvećih žrtava „Arapskog proleća“.

PERIODIKA

SAVREMENI TERORIZAM - „AL KAIDA U ISLAMSKOM MAGREBU“

Terorizam ostaje jedno od glavnih zala današnjice bez obzira na likvidaciju Osame bin Ladena. Njegova aktivnost ne poznaje ni granice ni veru. Skoro da nema dela zemljine kugle na kojoj nije prisutan neki od oblika terorističkog delovanja. Afrika nije izuzetak, već nasuprot, godinama unazad predstavlja veoma pogodno tlo za terorističke ak­cije. Treba se podsetiti Alžira devedesetih, napada na američke ambasade u Tanzaniji i Keniji, napada na sinago­gu u Djerbi u Tunisu, mnogobrojne akcije u Somaliji, Sudanu, Maroku, Egiptu. Tokom vremena, na severu kontinenta iskristalisala se jedna organizacija koja je izvorno potekla iz Alžira, ali koja je danas nadnacionalna sa ekstremnom salafističkom ideologijom i džihadizmom kao osnovom svoje doktrine. Reč je o al Kaidi u islamskom Magrebu, organi­zaciji koja je bila nepravedno zapostavljena u istraživanjima o terorizmu, ali koja se poslednjih godina pojavljuje kao ozbiljna opasnost po države regiona severne Afrike, Sahela i Sahare u kojem se nalazi veliki broj zemalja koje su više ili manje već iskusile posledice delovanja ove terori­stičke grupe.

ç