Изабери језик:

Драган Прља

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

Е-УПРАВА И ЦАРИНСКИ УПРАВНИ ПОСТУПАК

Циљ овог рада је да осветли основне појмове и актуелне проблема и решења везаних за концепт електронске јавне управе, и посебно – царинског управног постпука. Савремена јавна управа и њена будућност су незамисливи без пројектовања и примене начела електронске јавне управе, јер се тако драстично смањују економски трошкови, бирократска нефлексибилност, корупција, а побошљавају ефикасно управљање кадровима и квалитет јавне управе. Аутор креће од дефинисања појма електронске јавне управе од стране релевантних међународних организација и наддржавних творевина као ''великих управних система''као што су Светска банка, Уједињене нације, Европска Унија. Посебно акцентује важност посматрања електронске јавне управе као целине на три нивоа: однос управе и грађана, односу управе и компанија, и однос на линији управа-управа, као и реализација четири фазе доступности услуга електронске управе: пружање инфорамција да би се покренула процедура, преузимање формулара, електронска предаја формулара и електронско доношење и достављање одлуке/решења кориснику. Аутор потом пружа одличан преглед законских и стратегијских решења у ЕУ и појединим земљама као што су Аустрија, Италија, Хрватска и Србија, пре него што је пружио финалну анализу електронског царинског управног постпука.