Izaberi jezik:

Dragan Prlja

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

E-UPRAVA I CARINSKI UPRAVNI POSTUPAK

Cilj ovog rada je da osvetli osnovne pojmove i aktuelne problema i rešenja vezanih za koncept elektronske javne uprave, i posebno – carinskog upravnog postpuka. Savremena javna uprava i njena budućnost su nezamislivi bez projektovanja i primene načela elektronske javne uprave, jer se tako drastično smanjuju ekonomski troškovi, birokratska nefleksibilnost, korupcija, a pobošljavaju efikasno upravljanje kadrovima i kvalitet javne uprave. Autor kreće od definisanja pojma elektronske javne uprave od strane relevantnih međunarodnih organizacija i naddržavnih tvorevina kao ''velikih upravnih sistema''kao što su Svetska banka, Ujedinjene nacije, Evropska Unija. Posebno akcentuje važnost posmatranja elektronske javne uprave kao celine na tri nivoa: odnos uprave i građana, odnosu uprave i kompanija, i odnos na liniji uprava-uprava, kao i realizacija četiri faze dostupnosti usluga elektronske uprave: pružanje inforamcija da bi se pokrenula procedura, preuzimanje formulara, elektronska predaja formulara i elektronsko donošenje i dostavljanje odluke/rešenja korisniku. Autor potom pruža odličan pregled zakonskih i strategijskih rešenja u EU i pojedinim zemljama kao što su Austrija, Italija, Hrvatska i Srbija, pre nego što je pružio finalnu analizu elektronskog carinskog upravnog postpuka.

ç