Izaberi jezik:

Dragan D. Lakićević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za evropske studije, Beograd.

PERIODIKA

VRAĆANJE DRŽAVI BLAGOSTANJA?

Autor teksta ukazuje na dva različita modela postupanja, koja su se oblikovala i rukovodila zapadnim svetom od velike ekonomske krize 1929. do danas: državni intervencionizam, koji je predlagao Kejnz, i tržišnu samoregulaciju koju je zagovarao Hajek. Kejnzijanska politika je relativno uspešno funkcionisala, obezbeđujući istovremeno socijalnu stabilnost i privredni rast. Svoju punu afirmaciju je doživela šezdesetih godina pod imenom država blagostanja. Zatim je zapala u krizu, i to iz razloga koje je Hajek kritički osvetlio: postala je preskupa birokratska tvorevina u kojoj su ekonomski potencijali postali zapreteni. Državu blagostanja je zamenila neo-liberalna politika, oslonjena na Hajekovu i Fridmanovu teoriju. Deregulisana privreda je beležila snažan ekonomski rast i veliku zaposlenost sve do ve­like globalne krize 2007. Završni deo rada preispituje razloge postojeće recesije i u kom pravcu smera nova ekonomska politika.

ç