Изабери језик:

Др Марија Докић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Марија Докић, научни сарадник у Институту за политичке студије, доктор је друштвено-хуманистичких наука (српска књижевност и филозофија). Упоредо је завршила два студијска програма основних студија на Филозофском факултету у Новом Саду, а потом и два мастер студијска програма. Године 2021. одбранила је докторску дисертацију под називом Естетицизам Лазе Костића на Одсеку за интердисциплинарне студије друштвено-хуманистичких наука на Филозофском факултету у Новом Саду, а тренутно похађа још један мултидисциплинарни студијски програм докторских студија на Универзитету у Београду, под називом Историја и филозофија природних наука и технологије. Од 2018. године до 2021. године била је ангажована као истраживач на пројекту 178002: Језици и културе у времену и простору на Филозофском факултету у Новом Саду. Године 2022. изабрана је у звање научног сарадника. Године 2024. похађала је програм Европске Патентне Академије и поседује сертификат из области права интелектуалне својине. Аутор је радова међу којима су и Загонетка као мисаона судбина Павића и Ничеа (Славистика, 2019. године), Шилерово разумевање културе (Језици и културе у времену и простору, 2019), Уметност као огледало идеје (Језици и културе у времену и простору, 2020), The Riddle as a thought-induced Fate of Pavić and Nietzsche (Where our Languages and Cultures Meet and Mix, 2021), (Бе)смртна судбина полубога (Doomsday, 2020), Симетрија и хармонија као антагонистичке појаве и основно начело Лазе Костића (Језици и културе у времену и простору 2022), и учествовала је на бројним међународним научним скуповима.