Danijela Nenadić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Danijela Nenadić je istraživač-saradnik u Institutu za političke studije. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1999. godine na temu “Vrste autoriteta u politici”, a magistrirala na Centralno evropskom univerzitetu u Budimpešti 2002. godine radom “Od društvenog pokreta do političke organizacije”.

U posebne oblasti interesovanja ubrajaju se nacionalne manjine, društveni pokreti, javne politike i uključivanje građana u procese donošenja odluka. Urednica je i autorka nekoliko izdanja “Studija o mogućnostima unapređenja nastave i učenja srpskog kao nematernjeg jezika u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa”(2015. godina), “Studija izvodljivosti o mogućnostima razvoja visokog obrazovanja na jugu Srbije” (2010. godina).

Od 2010. do 2023. godine bila je direktorka Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

ç