Izaberi jezik:

Dobrosav Milovanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

REFORMA JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI U KONTEKSTU PRISTUPANJA EU

U radu se predlažu mere za unapređenje javne uprave u Srbiji u kontekstu pristupanja EU, kao pretpostavke kvalitetnih i usklađenih javnih politika, potpunijeg ostvarivanja i zaštite sloboda i prava građana, povećanja konkurentnosti privrede, bržeg razvoja nauke i obrazovanja, u skladu sa savremenim potrebama i standardima. Promene u savremenom društvu su složene, dinamične i nepredvidive. Da bi javna uprava odgovorila na nove izazove, neophodno je razmatrati istorijske pristupe i iskustva, savremena uporedna rešenja i projektovati buduća kretanja. Srbija je u okviru procesa pristupanja EU, zaključila Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, u velikoj meri sprovela harmonizaciju propisa sa pravnim tekovinama EU, dobila status kandidata i započela pregovore po pojedinim poglavljima. Ipak, potrebno je unaprediti proces utvrđivanja i sprovođenja javnih politika, ojačati kapacitete, obezbediti snažnu profesionalizaciju i depolitizaciju, smanjiti korupciju, ubrzati razvoj e-uprave, potpunije primenjivati propise. Nejedinstvo zemalja članica i nestabilnost institucija EU, zahtevaju kritičko sagledavanje stanja i predviđanje budućih tendencija, kako bi se osmislila mudra politika i dinamika pregovaranja u skladu sa dugoročnim interesima Srbije. Vreme puno neizvesnosti zahteva utemeljene i smirene odluke. U cilju zaštite vitalnih interesa stanovništva, Srbija bi morala da izbegne da učestvuju u sve oštrijim međunarodnim konfrontacijama koje, izgleda neminovno, predstoje. Bolna iskustva Srbije iz 20. veka nesumnjivo dokazuju datu postavku.

ç