Đuro S. Klipa

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

PERIODIKA

ANALIZA PROGRAMA DEČIJIH DODATAKA U REPUBLICI SRBIJI

Predmet ovog empirijskog istraživanja je analiza programa dečijih dodataka u RS na osnovu sprovedenog upitnika koji su popunjavali podnosioci prava na dečiji dodatak. Dečiji dodatak je vrlo važno materijalno davanje, te je iz tih razloga bitno iznaći najbolju zakonsku regulativu radi što boljeg i svrsishodnijeg targetiranja korisnika kojima je ta finansijska podrška neophodna. Istraživanje je pokazalo pozitivne i negativne efekte programa dečijih dodataka na siromaštvo dece, natalitet i fertilitet, te je na osnovu izvršenih analiza i statističkih podataka omogućilo da se sagleda trenutno stanje sistema, a posebno mogućnosti promena zakonske regulative u cilju što funkcionalnijeg, kvalitetnijeg, efikasnijeg, ažurnijeg i kontrolisanijeg sprovođenja programa dečijih dodataka.

 

ç