Izaberi jezik:

Dejan Vuk Lj. Stanković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

IZAZOVI I PERSPEKTIVE OBRAZOVANJA ZA DEMOKRATIJU

Pitanje obrazovanja za demokratiju važno je za održivost i unapređenje liberalne demokratije. Tekuća kriza liberalne demokratije konvergira sa krizom edukativnih programa koji obezbeđuju znanja i veštine neophodne za demokratsko-liberalni politički poredak. Ideal sticanja znanja i veština koja su tržišno relevantna dominira studijskim programima na univerzitetima i institutima i uspostavlja hijerarhiju društvenih vrednosti. U svetlu ove okolnosti, obrazovanje za demokratiju suočeno je izazovom marginalizacije znanja i veština koja su važna za formiranje slobodnog, racionalnog i saosećajnog građanina. Put ka održanju i unapređenju liberalne demokratije podrazumeva reafirmaciju bazičnih liberalnih vrednosti, znanja i veština koja su neophodna za formiranje samosvesne i racionalne individue. Istovremeno, obrazovanje za liberalnu demokratiju treba da uspostavi smisaonu korelaciju između forme i sadržine obrazovnog procesa. Konkretno, liberalno-demokratske vrednosti moguće je poučavati na liberalno-demokratskim tehnikama učenja.

ç