Izaberi jezik:

Dejan Tadić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Beograd

PERIODIKA

STRANO MEŠANjE U IZBORE KAO HIBRIDNA PRETNJA NACIONALNOJ BEZBEDNOSTI – PREDSEDNIČKI IZBORI U SAD 2016. I 2020. GODINE

Drugu deceniju dvadesetprvog veka obeležila je ekspanzija interesovanja za hibridne pretnje nacionalnoj bezbednosti. Strano mešanje u izbore postaje izuzetno aktuelizovano u toku i nakon američkih predsedničkih izbora 2016. i 2020. godine. Kao jedan od modaliteta subverzivne delatnosti, inostrani uticaj na izborne procese doživljava praktičnu transformaciju sa razvojem novih informaciono-komunikacionih tehnologija i jačanjem uticaja društvenih mreža na javno mnjenje. Hibridni karakter stranog mešanja u izbore se ogleda kako u činjenici da se ono može realizovati u fizičkom i sajber prostoru, tako i u pogledu njegove realizacije od strane državnih i nedržavnih aktera. Istraživanje posebnu pažnju posvećuje predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. i 2020. godine. Autor donosi zaključak da će strano mešanje u izbore ostati aktuelno u savremenim međunarodnim odnosima, uzimajući u obzir njihovu dinamičnost i trend izbegavanja direktne oružane konfrontacije u zadobijanju dominacije u interesnim zonama velikih i regionalnih sila.

ç