Izaberi jezik:

Dejan Radinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

UTICAJ GLOBALIZACIJE NA RAZVOJ UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA: SLUČAJ SRBIJE

Globalizacija kao nezaustavljivi multidimenzionalni proces koji prožima sve segmente života nesumnjivo utiče i na obrazovanje. Nacionalni obrazovni sistemi su pred izazovom stalnih promena i prilagođavanja sve višim standardima nastajućeg globalnog sistema obrazovanja inkorporiranog u globalno tržište rada. Globalni sistem obrazovanja sastavni je deo društva i ekonomije znanja, i to ne samo kao priprema za ulazak u svet rada, već i kao logistička baza za konstantno usavršavanje i dopunjavanje znanja. U složenim okolnostima globalno spojenog vreme­na i prostora, i ubrzanog življenja kao prateće posledice, novi istorijski trenutak traži isto tako brze odgovore na probleme koji se neminovno javljaju. Kako se ti odgovori više ne mogu pronaći u nacionalnim okvirima, već se moraju tražiti transnacionalno, internacionalizacija delovanja i razmena informacija oko naučnih dostignuća uključivanjem u globalnu mrežu društva znanja, uz stalno jačanje sopstvenih kapaciteta, stoga je cilj svih nacionalnih obrazovnih sistema, uključujući i obrazovni sistem Republike Srbije. Osnovni cilj rada je da pored analize globalnih trendova u sferi obrazovanja predloži načine kojima srpski univerziteti treba da odgovore na dalja kretanja u okviru procesa globalizacije i kako da se razvijaju u korak sa njima. Uz predloge za prevazilaženje postojećih proble­ma i prepoznavanje mogućih budućih problema koji će pratiti razvoj univerzitetskog obrazovanja u Srbiji, u radu se razmatraju perspektive i pozicija srpske „industrije znanja“ u globalnim okvirima.

ç